Apel

DEPARTAMENTUL DE ROMANISTICĂ
ŞI DEPARTAMENTUL DE ITALIANISTICĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
UNIVERSITATEA DIN ZAGREB

100 de ani de romanistică la Zagreb:
tradiţie, contacte, perspective

15-17 noiembrie 2019,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Universitatea din Zagreb

 

Departamentul de Romanistică şi Departamentul de Italianistică ale Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii din Zagreb organizează cu prilejul a o sută de ani de la înfiinţarea Catedrei de Romanistică un simpozion internaţional care va avea loc în perioada 15-17 noiembrie 2019 la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii din Zagreb. Scopul simpozionului este de a celebra o tradiţie centenară în studierea limbilor şi literaturilor romanice la Zagreb, cu accent pe profesorii renumiţi, activitatea lor academică şi realizările lor ştiinţifice, dar şi acela de a dezvolta un dialog despre filologiile romanice de-a lungul istoriei şi astăzi, despre contactele lor reciproce, diferitele abordări ştiinţifice, tendinţe contemporane şi perspective, precum şi despre efectul noilor tehnologii şi al dinamicilor sociale asupra cercetării şi predării lingvisticii, literaturii, glotodidacticii şi traductologiei romanice.

Propunem următoarele arii tematice, care pot fi extinse şi cu alte cercetări din domeniul romanisticii:

 • Cercetări contrastive în lingvistica romanică
 • Idiomuri standard şi nestandard
 • Etimologie şi schimbări lingvistice
 • Descrierea sincronică şi diacronică a idiomurilor romanice
 • De la latină la limbile romanice
 • Legături transatlantice
 • Contacte croato-romanice
 • Noi tehnologii în cercetarea, predarea şi traducerea limbilor romanice
 • Limbile şi literaturile romanice în contact
 • Filologia nouă şi procesul didactic
 • Tendinţe contemporane în literaturile romanice
 • Teoria literaturii şi romanistica
 • Istoria literaturilor romanice
 • Istorie şi literatură: Politica/politicile urmelor
 • Contribuţii romaniste la traductologie
 • Literatura croată şi literaturile romanice în contact prin traduceri

Limbile simpozionului: toate limbile romanice, precum şi limba croată

Durata comunicării: 20 de minute

Descărcare

Apel “Romanistika 100” PDF ( 450 kb )