Comitetul de organizare

Lect. dr. Gorana Bikić-Carić, Catedra de lingvistică romanică

Lect. dr. Majda Bojić, Catedra de limba şi literatura portugheză

Lect. dr. Vinko Kovačić, Departamentul de Italianistică

Lect. dr. Nina Lanović, Catedra de limba şi literatura portugheză

Asist. drd. Bojana Mikelenić, Catedra de limba spaniolă

Lect. dr. Lidija Orešković Dvorski, Catedra de limba franceză

Lect. dr. Petar Radosavljević, Catedra de limba şi literatura română

Lect. dr. Maja Vukušić Zorica, Catedra de literatură franceză

Lect. dr. Maja Zovko, Catedra de literaturi hispanice