Važni datumi

Rok za prijavu sažetka: 5. svibnja 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 1. lipnja 2019.

Uplata kotizacije: rana uplata do 15. lipnja 2019., zadnji rok za uplatu 1. rujna 2019.