Comissão Científica

Ilde Consales (Università degli Studi Roma Tre)

Morana Čale (Sveučilište u Zagrebu)

Marta Fairclough (University of Houston)

Nenad Ivić (Sveučilište u Zagrebu)

August Kovačec (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

Javier de Navascués (Universidad de Navarra)

Ivana Olujić (Sveučilište u Zagrebu)

Bogdanka Pavelin Lešić (Sveučilište u Zagrebu)

Ivica Peša Matracki (Sveučilište u Zagrebu)

Mirjana Polić Bobić (Sveučilište u Zagrebu)

Miguel Real (CLEPUL – Centro de Estudos de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Universidade de Lisboa)

Nicolae Saramandu (Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Academia Română)

Olivier Soutet (Université Paris-Sorbonne)

Nikica Talan (Sveučilište u Zagrebu)

Dražen Varga (Sveučilište u Zagrebu)